Doelstelling

Statutaire doelstelling van de stichting:

De statutaire doelstelling van de stichting is: ‘Het geheel of gedeeltelijk financieren van bijles of huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen uit minder vermogende gezinnen uit de stad Utrecht’.

Het criterium voor ‘mindervermogend’ meet de stichting aan de hand van de U-pas in de stad Utrecht. Dit duidt op een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. Meer informatie over U-pas criteria vindt u via de U-pas website van de gemeente Utrecht.

De mate waarin er noodzaak is om extra studieondersteuning te bieden aan een leerling wordt bepaald in overleg met mentoren en schoolbestuur.

Om de volledige oprichtingsakte in te zien kunt u onderstaande link openen.

Oprichtingsakte Stichting St. Radboud van Utrecht

.