Doneren

Donaties aan onze stichting zijn hard nodig om studieondersteuning voor onze doelgroep mogelijk te maken. Ieder bedrag is welkom. Het is daarbij goed te weten dat de stichting een ANBI  status heeft (ANBI staat voor: ‘algemeen nut beogende instelling’). Al het gedoneerde geld komt ten goede aan onze leerlingen. Hiertoe werken wij in het onderwijs samen met  instituut Klasse-Educatie, te Utrecht.

Voor meer informatie kunt u onze jaarverslagen inzien. Aanvullende vragen kunt u stellen door een e-mail te sturen naar: djdolmans@gmail.com (secretaris).

Onze bankgegevens zijn:

NL25 INGB 0006 3636 43

Tnv: Stichting St. Radboud van Utrecht

Fiscaal nummer: 852088620

 

.